Ιστορία της Μουσικής (20ος αιώνας – σήμερα) – συμμετοχή στα μαθήματα 2 και 3

09 / 10 / 2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές-τριες που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν τα δια ζώσης μαθήματα των εβδομάδων 2 και 3 στην αιθ. 8, να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα μέχρι την Δευτέρα 12/10.

https://forms.gle/CiuzMkaFG4vJZs6Y9

Η συμπλήρωση της φόρμας θα βοηθήσει ώστε να διευκρινιστεί ο απαραίτητος αριθμός τμημάτων και να επιβεβαιωθεί η ακριβής ώρα έναρξης των μαθημάτων στις 14 και 21/10 αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την 3η εβδομάδα το μάθημα θα γίνεται διαδικτυακά κάθε Τετάρτη, 9-11:30. Το υλικό όλων των εβδομάδων είναι επίσης διαθέσιμο στο e-learning, από την επόμενη εβδομάδα. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τη φόρμα αν δεν μπορείτε να συμμετέχετε δια ζώσης στα πρώτα μαθήματα.


share