Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

24 / 09 / 2021

Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. Φ.153/118467/Α5/21-09-2021 Υπουργική Απόφαση,
ορίζεται ως προθεσμία εγγραφής των υποψηφίων της κατηγορίας αλλοδαπών αλλογενών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021. (23-09-2021 έως και 30-09-2021).

Οι επιτυχόντες ακαδ. έτους 2021-2021 θα εγγραφούν αρχικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας  https://register.auth.gr σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρούνε στην παραπάνω ιστοσελίδα. Στο επόμενο στάδιο και μέσα στην προθεσμία εγγραφών οφείλουν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος, οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο.

Οι επιτυχόντες ακαδ. έτους 2019-2020, (1.αλλοδαποί χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας 2.Κύπριοι άρρενες χωρίς απολυτήριο στρατού), σύμφωνα με οδηγία του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ, δεν εγγράφονται ηλεκτρονικά στην παραπάνω πλατφόρμα  αλλά αποκλειστικά στο Τμήμα με προσέλευση στην Γραμματεία του Τμήματος, οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο.

Η Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, δέχεται τους φοιτητές κατά το ωράριο 11:00-13:00. Τηλ. 2310 991817 και 2310 991808 email: info@mus.auth.gr

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

Εγκύκλιος εγγραφών αλλοδαπών αλλογενών 2021-22

Είδος αρχείου: pdf616.22 KB

Κατεβάστε το αρχείο

share