Αναβολή του μαθήματος “Ηλεκτρονική Μουσική: Δημιουργική Χρήση της Μουσικής Τεχνολογίας” Διδάσκων Δ. Μαρωνίδης

17 / 12 / 2021

Αναβάλλεται το μάθημα του κ. Μαρωνίδη “Ηλεκτρονική Μουσική: Δημιουργική Χρήση της Μουσικής Τεχνολογίας” την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου για λόγους υγείας. Θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος μετά από συνεννόηση του διδάσκοντα με τους φοιτητές/ριες.


share