Ανακοίνωση για τα μαθήματα «Θεωρία και πράξη παλαιάς μουσικής Ι» και «Μουσικά σύνολα: παλαιά μουσική Ι & III» του κ. Θεοδώρου Κίτσου

05 / 10 / 2020

Αγαπητοί/-ές φοιτητές/-τριες,

Σας εύχομαι να έχετε μια καλή και δημιουργική χρονιά, γεμάτη υγεία. Αναφορικά με τα μαθήματα «Θεωρία και πράξη παλαιάς μουσικής» και «Μουσικά σύνολα: Παλαιά μουσική Ι & ΙΙΙ»:

• την Παρασκευή 08.10.2020, ώρα 15:00–18:00 στην γυάλινη αίθουσα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη δια ζώσης συνάντηση, η οποία θα είναι κοινή για τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες. Η παρουσία στην πρώτη συνάντηση είναι απαραίτητη. Για όσους/όσες δεν μπορούν να παραστούν, θα υπάρχει online σύνδεση μέσω της πλατφόρμας zoom την ίδια μέρα, 18:00–20:00 (σύνδεσμος: https://authgr.zoom.us/j/95493750016).

• οι συμμετέχοντες/ουσες στο μάθημα Θεωρία και πράξη παλαιάς μουσικής οφείλουν να παρακολουθήσουν και το μάθημα Μουσικά σύνολα: παλαιά μουσική Ι (το αντίστροφο δεν ισχύει)

• λόγω της εργαστηριακής φύσης των μαθημάτων, ο αριθμός των συμμετεχόντων στο μάθημα Θεωρία και πράξη παλαιάς μουσικής είναι κατ’ ανώτατο όριο 8 και στο μάθημα Μουσικά σύνολα: παλαιά μουσική Ι είναι κατ’ ανώτατο όριο 10

• προτεραιότητα θα δοθεί σε φοιτητές/-τριες που

α) έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθημάτα Αρμονία Ι και ΙΙ, Γενική επισκόπηση ιστορίας της μουσικής Ι, καθώς και μαθήματα που σχετίζονται με τη δυτική μουσική πριν τον 18ο αιώνα

β) ασχολούνται με το τραγούδι ή κάποιο όργανο (σε ικανοποιητικό επίπεδο) και ενδιαφέρονται να εξοικειωθούν με θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα της ιστορικά ενημερωμένης ερμηνείας και να ασχοληθούν με όργανα εποχής όπως το τσέμπαλο, το λαούτο κ.ά.

Υπενθυμίζεται πως η χρήση μη-ιατρικής μάσκας στους χώρους του Τμήματος είναι υποχρεωτική.

Θεόδωρος Κίτσος


share