Ανακοίνωση για το μάθημα ΓΝ2003 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙI

22 / 02 / 2021

Το μάθημα θα γίνεται κάθε Δευτέρα και ώρα 3.00-5.30
Ο σύνδεσμος για τη διεξαγωγή του είναι:
https://authgr.zoom.us/j/7084470228?pwd=R1VOdi90cUdXNUJyWS9SNUtPY2ZZZz09
Η διδάσκουσα
Κ. Φωτιάδου
Ε-mail επικοινωνίας: kalliopi@lance.auth.gr


share