Ημερολόγιο του Εκδηλώσεις

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

-

Ημερίδα υποψήφιων διδακτόρων: Μουσικοθεραπευτικές & Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

-

Kυριακή πρωί με τα σ.π.Α.Μ.*

1 εκδήλωση,

-

Αφιέρωμα στον συνθέτη-μουσικολόγο Κώστα Τσούγκρα στο TV100

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

-

ΠΟΙΚΙΛΜΑΤΑ 2020-21 Παρουσίαση του κλάβικορντ και ρεσιτάλ

1 εκδήλωση,

-

Musical Composition with AI

1 εκδήλωση,

-

Ημερίδα υποψήφιων διδακτόρων: Θέματα Ιστορίας και Βυζαντινής Μουσικολογίας

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

-

Ακουστικός περίπατος με τα σ.π.Α.Μ.*

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

-

Ημερίδα υποψήφιων διδακτόρων: Τομείς Σύνθεσης

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

-

Ημερίδα υποψήφιων διδακτόρων: Ζητήματα ιστορικής μουσικολογίας

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,