Ημερίδα υποψήφιων διδακτόρων: Θέματα Ιστορίας και Βυζαντινής Μουσικολογίας

Πανεπιστημιούπολη Θέρμης, Θεσσαλονίκη

Η δεύτερη κατά σειρά ημερίδα για τους υποψήφιους και τις υποψήφιες διδάκτορες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα παρουσιάσουν τα ερευνητικά τους θέματα, και έπειτα θα υπάρχει ανοιχτή συζήτηση με σχετικά ερωτήματα και τοποθετήσεις. Διαδικτυακά: https://authgr.zoom.us/j/99898551835?pwd=cjJIRXJOZllPa1ZZc1ZWYW1aVjdPQT09