Ημερίδα υποψήφιων διδακτόρων: Μουσικοθεραπευτικές & Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις

Διαδικτυακά

Η πρώτη ημερίδα, από μια σειρά με παρουσιάσεις, των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ., όπου όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να παρουσιάσουν το αντικείμενο της έρευνάς τους, να συζητήσουν και να θέσουν ερωτήματα σχετικά με το εκάστοτε ερευνητικό πεδίο. … Διαβάστε περισσότερα "Ημερίδα υποψήφιων διδακτόρων: Μουσικοθεραπευτικές & Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις"