Συναυλία Ηλεκτρονικής Μουσικής – Μέρος Γ

Συναυλία Ηλεκτρονικής Μουσικής (Μέρος Γ) με έργα των φοιτητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος “Δημιουργική Χρήση της Μουσικής Τεχνολογίας” Διδασκαλία | Επιμέλεια: Δημήτρης Μαρωνίδης


share