Συναυλία Ηλεκτρονικής Μουσικής – Μέρος B

Συναυλία Ηλεκτρονικής Μουσικής (Μέρος Β) με έργα των φοιτητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος “Δημιουργική Χρήση της Μουσικής Τεχνολογίας” Διδασκαλία | Επιμέλεια: Δημήτρης Μαρωνίδης


share