Τελευταίες εκδηλώσεις

Online Συναυλία Ηλεκτρονικής Μουσικής – Μέρος Γ

Διαδικτυακά

Σας προσκαλουμε να παρακολουθήσετε την τρίτη από τις τρείς συνολικά Online συναυλίες με έργα των φοιτητών/τριων του μαθήματος “Δημιουργική Χρήση της Μουσικής Τεχνολογίας”. Κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε ζητήθηκε από τους φοιτητές να δημιουργήσουν έργα ηλεκτρονικής μουσικής βασισμένα … Διαβάστε περισσότερα "Online Συναυλία Ηλεκτρονικής Μουσικής – Μέρος Γ"

Online Συναυλία Ηλεκτρονικής Μουσικής – Μέρος B

Διαδικτυακά

Σας προσκαλουμε να παρακολουθήσετε την δεύτερη από τις τρείς συνολικά Online συναυλίες με έργα των φοιτητών/τριων του μαθήματος “Δημιουργική Χρήση της Μουσικής Τεχνολογίας”. Κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε ζητήθηκε από τους φοιτητές να δημιουργήσουν έργα ηλεκτρονικής μουσικής βασισμένα … Διαβάστε περισσότερα "Online Συναυλία Ηλεκτρονικής Μουσικής – Μέρος B"

Online Συναυλία Ηλεκτρονικής Μουσικής – Μέρος Α

Διαδικτυακά

Σας προσκαλουμε να παρακολουθήσετε την πρώτη από τις τρείς συνολικά Online συναυλίες με έργα των φοιτητών/τριων του μαθήματος "Δημιουργική Χρήση της Μουσικής Τεχνολογίας". Κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε ζητήθηκε από τους φοιτητές να δημιουργήσουν έργα ηλεκτρονικής μουσικής βασισμένα … Διαβάστε περισσότερα "Online Συναυλία Ηλεκτρονικής Μουσικής – Μέρος Α"

Τελευταίες εκδηλώσεις