Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών Β’& Γ΄ΚΥΚΛΟΥ, στο εξωτερικό, ακ. έτους 2018-19 (7/6 έως 7/8 2021

20 / 05 / 2021

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών <http://dps.auth.gr/el/node/3426> έχει αναρτηθεί η προκήρυξη επιλογής πέντε (5) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου), ακ. έτους 2018-19, σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, η οποία αφορά πτυχιούχους/-ες πανεπιστημίων του εσωτερικού με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς», καταγόμενους/-ες από την Πελοπόννησο και ηλικίας έως 36 ετών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται *από τις 7 Ιουνίου έως και τις 7 Αυγούστου 2021*


share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: