Υποτροφίες για παρακολούθηση Θερινών Σχολείων του δικτύου **BRAUIC**. Προσοχή στην προθεσμία υποβολής αίτησης (εξυπηρέτηση βάσει της αρχής της προτεραιότητας)*

28 / 05 / 2021

Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με το συνημμενο της από το δίκτυο Πανεπιστημίων BRAUIC(http://brauic.bucea.edu.cn/english/ <http://brauic.bucea.edu.cn/english/>), στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος.

Περιέχει πρόσκληση σε φοιτητές προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες για συμμετοχή στο πρόγραμμα *Global Campus: Exchange Program for Summer Schools 2021.*

Εκ μέρους των πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο δίκτυο BRAUIC, προσφέρονται υποτροφίες ( με πλήρη ή μερική απαλλαγή διδάκτρων) για παρακολούθηση Θερινών Σχολείων ποικίλης επιστημονικής θεματολογίας με απονομή διδακτικών μονάδων (credits) μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησής τους.

Η γλώσσα διεξαγωγής θα είναι η Αγγλική και τα μαθήματα θα διεξαχθούν διαδικτυακά.

Η οn-lineυποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στο link:https://www.wjx.cn/vj/wyPKAci.aspx <https://www.wjx.cn/vj/wyPKAci.aspx> και θα ξεκινήσει στις *31 Μαΐου 2021,* *στη 13:00 μ.μ ώρα Ελλάδος.*

*_Προσοχή:_*_Η επιλογή των υποψηφιοτήτων θα γίνει σύμφωνα με την αρχή της προτεραιότητας (__first____come____first____served__)._


share