ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “Δ/ΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ¨

16 / 02 / 2021

Ο υπερσύνδεσμος παρακολούθησης του μαθήματος “Δ/ση σχολικών μουσικών συνόλων” είναι ο ακόλουθος:
Athanasios Bililis is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Athanasios Bililis’s Zoom Meeting
Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting
https://authgr.zoom.us/j/94780363881?pwd=dHNxN2JTbU9XL3hGa2pub1FkaWNOUT09

Meeting ID: 947 8036 3881
Passcode: 657732


share