Βιβλιοθηκονομικές υπηρεσίες

Δανεισμός

Ο δανεισμός του υλικού υπόκεινται στον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης Κέντρου Πληροφόρησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι ενιαίος για όλες τις βιβλιοθήκες του συστήματος.

Όλοι οι νέοι φοιτητές, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές εγγράφονται στο σύστημα βιβλιοθηκών του ΑΠΘ με την πρώτη επίσκεψη τους στην βιβλιοθήκη και ενεργοποιούν την ακαδημαϊκή ταυτότητα τους μετατρέποντας την και σε κάρτα βιβλιοθήκης. Με τη χρήση αυτής μπορούν οι νέοι χρήστες να δανειστούν τεκμήρια από όλες τις περιφερειακές βιβλιοθήκες του ΑΠΘ και την Βιβλιοθήκη Κέντρο Πληροφόρησης (Κεντρική Βιβλιοθήκη) του Πανεπιστημίου.

Σε περίπτωση καθυστέρησης του υλικού χρεώνεται αυτόματα πρόστιμο από το σύστημα το οποίο ο χρήστης οφείλει να αποπληρώσει μετά την επιστροφή του τεκμηρίου. Το πρόστιμο αυτό ανέρχεται στα 0,30 Ευρώ για κάθε τεκμήριο ανά μέρα. Σε περίπτωση εκκρεμούς προστίμου, ο υπάλληλος διατηρεί το δικαίωμα να μην δανείσει τεκμήρια στον χρήστη μέχρι την αποπληρωμή του.

Κάθε χρήστης με την παραλαβή της κάρτας του δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους όρους που διέπουν τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ.

Το δικαίωμα δανεισμού και οι άλλες υπηρεσίες που παρέχει η κάρτα βιβλιοθήκης είναι αυστηρά προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται σε άλλα άτομα.

Διαδανεισμός

Τα μέλη/χρήστες της βιβλιοθήκης έχουν την ευθύνη ενημέρωσης του προσωπικού της βιβλιοθήκης για κάθε αλλαγή των προσωπικών τους στοιχείων (αλλαγή τηλεφώνου, διεύθυνσης κτλ).

Η υπηρεσία διαδανεισμού βιβλίων και άρθρων περιοδικών από συλλογές συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών της Ελλάδος και του εξωτερικού είναι διαθέσιμη μέσα από τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ.

Νησίδα υπολογιστών

Μέσα στον χώρο της βιβλιοθήκης λειτουργεί νησίδα δέκα (10) ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι προς χρήση από τους επισκέπτες.

Προσοχή: Προσωρινά η χρήση της νησίδας και του αναγνωστηρίου δεν έιναι δυνατή λόγω Covid-19, μέχρι νεώτερας ανακοίνωσης.

WiFi

Εντός της βιβλιοθήκης και σε όλο το κτίριο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο WiFi με την χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού ΑΠΘ του χρήστη.

Φωτοαντίγραφα και εκτυπώσεις

Εντός της βιβλιοθήκης είναι τοποθετημένο φωτοτυπικό μηχάνημα με δυνατότητα φωτοαντιγραφής και εκτύπωσης μέσω memory stick (φλασάκι), που λειτουργεί με καρτοδέκτη. Αγορά καρτών φωτοτυπικού μπορεί να γίνει από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Η δυνατότητα για έγχρωμες φωτοτυπίες δεν είναι διαθέσιμη.
Σημειώνεται ότι ενδέχεται η κάρτα φωτοαντιγράφων της βιβλιοθήκης μας να μην είναι συμβατή με φωτοτυπικά μηχάνηματα άλλων βιβλιοθηκών.