Ηλεκτρονικές Πηγές

RILM και RISM projects στη βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών αποτελεί σημείο επαφής του Répertoire International des Sources Musicales για την Ελλάδα. Στα τρέχοντα προγράμματα που διαχειρίζεται η βιβλιοθήκη περιλαμβάνεται η δημιουργία καταλόγων για τις μουσικές συλλογές στην Ελλάδα και το Directory of Music Research Libraries.
Παράλληλα με τις δράσεις του RISM, η βιβλιοθήκη αποτελεί τη βάση για την σύνταξη και την συλλογή των abstracts που αφορούν την Ελληνική μουσική παραγωγή στη Βόρεια Ελλάδα.

Συλλογικός κατάλογος Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Α.Π.Θ.

Ηλεκτρονικός κατάλογος του Συστήματος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ

Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών Α.Π.Θ. (ΙΚΕΕ)

Αποτελεί το Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Περιέχει επιστημονικές εργασίες των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, διδακτορικές και μεταπτυχιακές εργασίες καθώς και ανοικτά ακαδημαικά μαθήματα.

Πηγές Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Α.Π.Θ.

Ηλεκτρονικές Πηγές, Βάσεις Δεδομένων κ.α ΑΠΘ

ΜΙΤΟΣ

Ενιαίος Κατάλογος Συνεργατικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΑΠΘ

ΣΕΑΒ

Σύλλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΑΠΘ

Μουσική Βιβλιοθήκη Petrucci

Εικονική βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει δημόσια διαθέσιμες (public domain) παρτιτούρες καθώς και παρτιτούρες συνθετών που διατίθενται χωρίς χρέωση.

JSTOR: Ηλεκτρονικά περιοδικά και άρθρα

Ηλεκτρονική πρόσβαση στο πλήρες αρχείο των περιοδικών Arts & Sciences I,ΙΙ,ΙΙΙ,IV και VII.

Oxford Music Online

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε Grove Music Online και άλλες υπηρεσίες του Oxford music.

Εκδότες HEAL-Link

Εκδότες συμβεβλημένοι με το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Δείκτες αξιολόγησης επιστημονικών περιοδικών

To Journal Citation Reports® επιτρέπει την συγκριτική αξιολόγηση επιστημονικών περιοδικών χρησιμοποιώντας στοιχεία αναφορών από περισσότερους από 3.300 εκδότες. Αποτελεί ένα δείκτη αξιολόγησης του αντίκτυπου που έχει ένα περιοδικό βάση των παραπομπών του, γνωστό ως impact factor.

SCOPUS: αναζήτηση επιστημονικών αναφορών

Αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας μέσω Scopus

Μουσική Βιβλιοθήκη “ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ”

Δημιουργήθηκε από το Σύλλογο “οι Φίλοι της Μουσικής” και προσφέρει επιστημονική πληροφόρηση στο χώρο της μουσικής .

Google Scholar

Το Google Scholar σάς παρέχει έναν απλό τρόπο ευρείας αναζήτησης στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Μπορεί κανείς να βρει ερευνητικά πεδία και πηγές: εργασίες που έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους επιστήμονες, διατριβές, βιβλία, περιλήψεις και άρθρα, από ακαδημαϊκούς εκδότες, επαγγελματικές ενώσεις, πηγές προδημοσιεύσεων, πανεπιστήμια και άλλους ακαδημαϊκούς οργανισμούς, πολλά από αυτά πλήρους κειμένου.