Σύνδεσμος διαδικτυακού μαθήματος: “Προσεγγίσεις Μουσικοθεραπείας” της κ. Ψαλτοπούλου

30 / 09 / 2020

Dora Psaltopoulou is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Προσεγγίσεις Μουσικοθεραπείας
Time: Oct 5, 2020 12:00 PM Pacific Time (US and Canada)
        Every week on Mon, until Nov 9, 2020, 6 occurrence(s)
        Oct 5, 2020 12:00 PM
        Oct 12, 2020 12:00 PM
        Oct 19, 2020 12:00 PM
        Oct 26, 2020 12:00 PM
        Nov 2, 2020 12:00 PM
        Nov 9, 2020 12:00 PM
Please download and import the following iCalendar (.ics) files to your calendar system.
Weekly: https://zoom.us/meeting/tJElc-muqDMuGt2kUrEaSHrDEOeD302qU-nN/ics?icsToken=98tyKuCtpj8qHNKdtBmORowMGo-gc-7wplxbjbcPlyr3JiFgShHSE81HFuEvQsnl

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95840668409?pwd=K0ltaERnaENlVkc0VnFwU3oxMy9oQT09

Meeting ID: 958 4066 8409
Passcode: i5KpK2


share