Σχετικά με το μάθημα: “Φωνητική Ακουστική Καλλιέργεια ΙΙΙ”

09 / 11 / 2021

Λόγω αναδιαμόρφωσης της ύλης και του προσανατολισμού του μαθήματος “Φωνητική Ακουστική Καλλιέργεια ΙΙΙ”, όσοι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν παρακολουθήσει το μάθημα σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Φεβρουαρίου ή του Σεπτεμβρίου, θα χρειαστεί να παρακολουθήσουν και πάλι το μάθημα κανονικά. Κατ’ εξαίρεση για το τρέχον εξάμηνο, οι φοιτητές/φοιτήτριες παλαιότερων ετών που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα θα γίνουν δεκτοί/δεκτές στις εξετάσεις έπειτα από συνεννόηση με τις διδάσκουσες, αφού κάνουν τουλάχιστον πέντε παρουσίες κατά το τρέχον εξάμηνο, και προσκομίζοντας το παλαιότερο παρουσιολόγιό τους.

Οι διδάσκουσες
Εριφύλη Δαμιανού
Γεωργία Τέντα


share