Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Βυζαντινή μουσική επιστήμη για το 2021-22

08 / 06 / 2021Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και το Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. δημοσιεύουν την
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Η Βυζαντινή μουσική επιστήμη και
καλλιτεχνική δημιουργία (Byzantine musical science and artistic creation)» για
το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση του προγράμματος παρακαλούμε ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.mus.auth.gr/spoydes/metaptixiaka-didaktorika-programmata/vizantini-mousikologia/


share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: