Προκήρυξη για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ.

07 / 10 / 2021

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. καλεί όσους και όσες ενδιαφέρονται να εκπονήσοουν μεταδιδακτορική έρευνα στο πεδίο “Η οικογένεια του Γ’ ήχου στο Μαθηματάριο” με επιβλέπουσα την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος κ. Μαρία Αλεξάνδρου. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο info@mus.auth.gr έως την Πέμπτη 14.10.2021


share