Προαιτήσεις Τμήματος Μουσικών Σπουδών για την Πρακτική Άσκηση του εαρινού εξαμήνου (περίοδος πρακτικής άσκησης 16/2/2022-15/4/2022)

13 / 12 / 2021

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την παρακάτω διαδρομή για την υποβολή της αίτησής σας:

www.praktiki.auth.gr ->ΣΥΝΔΕΣΗ (σύνδεση με τον ιδρυματικό λογαριασμό)->Προαιτήσεις->Πατήστε σε αυτό το σύνδεσμο για να κατευθυνθείτε στις προαιτήσεις

Οι προαιτήσεις αφορούν την περίοδο πρακτικής άσκησης 16/2/2022-15/4/2022 με προθεσμία υποβολής έως και 28/12/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες για την πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης βλ. pdf παρουσίασης.

Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Έφη Γαβριηλίδου, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, τηλ. 2310997067

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Είδος αρχείου: pdf1.85 MB

Κατεβάστε το αρχείο

share