Πρακτική άσκηση στη Μουσική Παιδαγωγική

16 / 09 / 2020


Παρακαλούνται όσες/οι πρόκειται να συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση της Μουσικής Παιδαγωγικής για το τρέχον εξάμηνο, να συμπληρώσουν, αρχικά, τα στοιχεία που ζητούνται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ww-m4DkQ96IPhJzRye9F0hKxFWDXyABeziMhggLdWfQ/edit#gid=0


share