Πιάνο (αρμονία-συνοδεία) Ι – Διδάσκων Αθ. Μπιλιλής ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

15 / 10 / 2021

Στον υπερσύνδεσμο που ακολουθεί είναι αναρτημένη η άσκηση της ερχόμενης εβδομάδας.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθυνθείτε στο musicbililis@gmail.com
Ο υπερσύνδεσμος του ιστότοπου είναι: https://padlet.com/athbililis/ph


share