Πιάνο Αρμονία Ι (δ. Αθ. Μπιλιλής) – Υπερσύνδεσμος Μαθημάτων Δευτέρας

30 / 10 / 2020


Ο υπερσύνδεσμος (ΖΟΟΜ) που ακολουθεί αφορά τα μαθήματα ΠΙΑΝΟ ΑΡΜΟΝΙΑ Ι, (κάθε) ΔΕΥΤΕΡΑΣ  9.00 – 12.00 για όσο διαρκεί το lockdown.Τα τμήματα ισχύουν κανονικά. Για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε με τον διδάσκοντα στο musicbililis@gmail.com
Topic: Athanasios Bililis’s Zoom Meeting
Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting
https://authgr.zoom.us/j/93352133138?pwd=SUlrYmtJNFN2N3ZlTkJuMTg2RWo4UT09

Meeting ID: 933 5213 3138
Passcode: 385388 


share