ΠΙΑΝΟ – ΑΡΜΟΝΙΑ (διδ. Μπιλιλής ΑΘ.) ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

16 / 02 / 2021

Παρακαλούνται όσες/οι πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα ΠΙΑΝΟ ΑΡΜΟΝΙΑ ΙΙ (διδ. Μπιλιλής Αθ.) να δηλώσουν στον πιο κάτω υπερσύνδεσμο την ημέρα και ώρα συμμετοχής τους
https://docs.google.com/document/d/1Q1l2ht_T4v7SyzUTUhZ0xntn2vPpTA8DPHzH_dbeVH8/edit


share