ΠΙΑΝΟ ΑΡΜΟΝΙΑ (δ. Α. Μπιλιλής) ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

08 / 06 / 2021
Στον ακολουθούντα υπερσύνδεσμο μπορείτε να δηλώσετε την επιθυμητή ώρα και

μέρα συμμετοχής στις εξετάσεις.Όσες/οι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε δια ζώσης εξέταση με φυσική παρουσία,

θα πρέπει :

α) να το αναφέρουν ε γ κ α ι ρ ω ς*  στον διδάσκοντα και

β) η δυσκολία συμμετοχής με φυσική παρουσία να αφορά σοβαρή και τ ε κ μ η ρ

ι ω μ έ ν η  αιτιολογίαΑπαραίτητη επιπλέον προϋπόθεση για την εξέταση μέσω skype είναι να υπάρχει

*ελεγμένα* καλή σύνδεση στο διαδίκτυο και καλή αναπαραγωγή του ήχου.

Σε άλλη περίπτωση (όπου δεν θα είναι δυνατή μια ευκρινής ακρόαση) *δεν* θα

είναι -εκ των πραγμάτων- δυνατή και η *βαθμολόγηση* της εξέτασης.Όσες/οι θα εξεταστούν τελικά με skype , ΔΕΝ θα μπορούν να δηλώσουν ώρα

εξέτασης ΜΕΤΑ τις 14.30μμΑκολουθεί ο υπερσύνδεσμος συμμετοχήςhttps://docs.google.com/document/d/160EhbS62LptysG7cFr4-tpCXCkpIiGGXP0vKet9fCnU/edit**εκτός αν πρόκειται για κάτι έκτακτο και εξίσου σοβαρό*

share