Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής κ. Παναγιώτας Μιχαηλίδου

23 / 12 / 2020

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 519/18.12.20 ενέκρινε τη σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος, κ. Παναγιώτας Μιχαηλίδου.

Η σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι αναρτημένη εδώ.


share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: