Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής κ. Hadas Goldschmidt-Halfon

16 / 02 / 2021

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 522/12.2.21 ενέκρινε τη σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος, κ. Hadas Goldschmidt-Halfon.

Η σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι αναρτημένη εδώ.


share