Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής κ. Αποστολίας Γοργολίτσα

29 / 01 / 2021

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 521/15.1.21 ενέκρινε τη σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος, κ. Αποστολίας Γοργολίτσα.

Η σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι αναρτημένη εδώ.


share