Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής υποψήφιου διδάκτορα κ. Νικόλαου Δημηνάκη

16 / 02 / 2021

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 522/12.2.21 αποφάσισε τον ορισμό της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος κ. Νικόλαου Δημηνάκη.

Η σύνθεση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι αναρτημένη εδώ.


share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: