Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής υποψήφιας διδάκτορος κ. Χρυσούλας Σκαρλάτου

29 / 01 / 2021

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 521/15.1.21 αποφάσισε τον ορισμό της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος κ. Χρυσούλας Σκαρλάτου.

Η σύνθεση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι αναρτημένη εδώ.


share