Ομάδα Παλαιογραφίας Βυζαντινής Μουσικής, “Χρυσορρήμων”

Η Ομάδα Παλαιογραφίας Βυζαντινής Μουσικής ιδρύθηκε το 2006 και λειτουργεί ως ένα μικρό εργαστήριο, που συμπληρώνει το μάθημα Παλαιογραφίας Βυζαντινής Μουσικής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Φέρει χαρακτήρα εκπαιδευτικό και πειραματικό. Έχει ως σκοπό τη διεύρυνση και εμβάθυνση γνώσεων σχετικά με την παλαιά βυζαντινή παρασημαντική, την αναζήτηση νέων προσεγγίσεων στη διδασκαλία Παλαιογραφίας της Βυζαντινής Μουσικής και την ετοιμασία μελλόντων επιστημόνων στον τομέα αυτό. Ταυτόχρονα, η Ομάδα είναι ανοιχτή και προς την κοινωνία, θέλοντας να φέρει την ομορφιά του βυζαντινού μουσικού θησαυρού και προς το ευρύτερο κοινό.

Ψέλνουμε από τα ίδια τα χειρόγραφα, δοκιμάζοντας και συζητώντας τα μουσικά αποτελέσματα που προκύπτουν από ευθεία ανάγνωση της πρωτότυπης γραφής, από τις εξηγήσεις του 19ου αι. ή από διάφορες άλλες ερμηνείες, σύμφωνα με τα πορίσματα της σύγχρονης μουσικολογικής έρευνας. Η πυξίδα μας είναι η προφορική παράδοση της ελληνικής εκκλησιαστικής μουσικής.

Η Ομάδα συνεργάζεται με παραδοσιακούς ψάλτες και με διάφορα άλλα σχήματα. Μέχρι σήμερα πραγματοποίησε σειρά εισηγήσεων και εργαστηρίων σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε masterclasses βυζαντινής μουσικής, συναυλίες και διάφορες άλλες παραστάσεις.

Υπεύθυνη της Ομάδας είναι η Μαρία Αλεξάνδρου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΤΜΣ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Ομάδα πήρε διάφορες διακρίσεις για το έργο της.

Για περισσότερα στοιχεία: https://drive.google.com/file/d/1t7vE0HJGalIryJK61PuX0mFUrsmI1Rh_/view?usp=sharing

Στη Βενετία μετά την πρόβα για συναυλία, Νοέμβρης 2018