Ομάδα Κριτικής Μουσικής Ιστοριογραφίας

Η Ομάδα Κριτικής Μουσικής Ιστοριογραφίας (Critical Μusic Histories Group) συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2014 στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ., σε συνεργασία με φοιτήτριες και φοιτητές μεταπτυχιακού και προπτυχιακού επιπέδου, καθώς και αποφοίτους του Τμήματος. Tα ερευνητικά αντικείμενα της ομάδας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πεδιών, ειδών και ιστορικών περιόδων, αλλά επικεντρώνονται σε τρείς κοινούς και σαφώς αναγνωρίσιμους στόχους:

  • Την ανίχνευση και ιστορική αποτύπωση πολλαπλών, υποκειμενικά διαμορφωμένων, ή/και λιγότερο γνωστών όψεων της μουσικής, με έμφαση στις ανεξερεύνητες μουσικές πρακτικές
  • Την σκιαγράφηση σύγχρονων προβληματικών πάνω στα πλαίσια συγκρότησης κυρίαρχων αφηγήσεων της Ιστορίας της Μουσικής
  • Τον συνεχή, συστηματικό προβληματισμό πάνω σε βασικά επιστημολογικά ερωτήματα όπως: Τι συνιστά έγκυρη, αξιόλογη ιστορική καταγραφή; Πότε; Πού; Γιατί; Από ποιούς, και για ποιούς;

Αποβλέπουμε έτσι σε ριζικές, αναθεωρητικές προσέγγισεις πάνω στη μουσική, τον ήχο και το θόρυβο, την υψηλή και χαμηλή κουλτούρα, τον ρόλο και την εκπροσώπηση του μουσικού σώματος στην κοινωνία, τη σημασία της μουσικής (αυτο)βιογραφίας, την αξία των προφορικών, άγραφων ή κοινωνικά «αόρατων» ιστοριών της μουσικής πράξης, και τη σχέση ανάμεσα στις καλλιτεχνικές πρακτικές και την καθημερινή ζωή σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια.

Παράλληλα, προωθώντας ένα πρότυπο τρόπο λειτουργίας και συνεργατικής έρευνας, η ομάδα απαντά δημιουργικά σε μια σειρά από ευρύτερες προκλήσεις και ανάγκες:

  • Στήριξη, ανάδειξη και προώθηση της πρωτότυπης φοιτητικής έρευνας σε όλα τα επίπεδα, από το προπτυχιακό μέχρι και το μετα-διδακτορικό
  • Προώθηση ομαδικών και συνεργατικών πρωτοβουλιών μεταξύ φοιτητών διαφορετικών επιπέδων, και μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων, με απώτερο στόχο τη διεπιστημονική, διαπανεπιστημιακή και διεθνή συνεργασία με ενδιαφερόμενους ερευνητές
  • Ουσιαστική ερευνητική συνεισφορά στην εγχώρια μουσικολογική κοινότητα, μέσα από την εφαρμογή και εδραίωση καινοτόμων και προσαρμοσμένων μεθοδολογιών έρευνας
  • Ανάδειξη και τεκμηρίωση παραγνωρισμένων ή αμφισβητούμενων μουσικών πρακτικών και φορέων, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Συμμετέχοντες ερευνητές: Αλέξης Κακουλίδης (υποψήφιος διδάκτωρ A.Π.Θ.) Αλεξάνδρα Καραμούτσιου (απόφοιτος Α.Π.Θ. / Ε.Κ.Π.Α.) Πάνος Λαδάς (υποψήφιος διδάκτωρ Α.Π.Θ.) Γεωργία Παζαρλόγλου (προπτυχιακή φοιτήτρια Α.Π.Θ.) Άννα Παπουτσή (υποψήφια διδάκτωρ Α.Π.Θ.) Eυδοξία Ράγκου (απόφοιτος Α.Π.Θ. / Univ. of Huddersfield, μεταπτυχιακή φοιτήτρια New School for Social Research) Δανάη Στεφάνου (Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.)

Ιστοσελίδα ομάδας