Οδηγίες για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

20 / 10 / 2020

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με απόφαση της Συγκλήτου κατά την έκτακτη συνεδρίαση με αριθμό 3035/1-10-2020, αποφασίστηκαν οι όροι λειτουργίας των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ με βάση το άρθρο 8 της ΚΥΑ της με αριθμό́ 115744/Ζ1/4-9-2020.

Ως εκ τούτου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω: 

·      Ξεκινάει άμεσα η επαναλειτουργία του αναγνωστηρίου και της νησίδας που λειτουργεί εντός του χώρου της βιβλιοθήκης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Ο αριθμός των φοιτητών εντός της βιβλιοθήκης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τον αριθμό των 10 ατόμων (εκτός του προσωπικού).

·      Οι φοιτητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες θέσεις καθ’ υπόδειξη του προσωπικού στο αναγνωστήριο και την νησίδα, έτσι ώστε να τηρείται η ενδεδειγμένη απόσταση των 1,5 μέτρων μεταξύ των επισκεπτών . 

·      Η αναζήτηση τεκμηρίων στα ράφια από τους ίδιους τους χρήστες δεν είναι επιτρεπτή για λόγους ασφαλείας. Αν ωστόσο αυτό κριθεί απολύτως αναγκαίο, σε συνεννόηση με το προσωπικό και κατόπιν ραντεβού μόνο με την χρήση γαντιών θα υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης υλικού.

·      Ο δανεισμός από την βιβλιοθήκη γίνεται μόνο κατόπιν  ηλεκτρονικής αίτησης. Μετά την αίτηση σας θα ειδοποιείστε από το προσωπικό για την παραλαβή του υλικού με ραντεβού.

Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική καθόλη την διάρκεια της παραμονής σας στο χώρο της βιβλιοθήκης.


Για όποια διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το προσωπικό στο 2310 991822 ή στο library@mus.auth.gr


share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: