Νέος σύνδεσμος “Μουσικό Θέατρο”

05 / 03 / 2021
Nikolaos Tzortzis vous invite à une réunion Zoom planifiée.

Sujet : Μουσικό Θέατρο - Μάθημα 3
Heure : 8 mars 2021 08:00 AM Paris

Participer à la réunion Zoom
https://authgr.zoom.us/j/93323172161?pwd=RS9tcDFCeGdEVmdlUFdDYUVycGxYZz09

ID de réunion : 933 2317 2161
Code secret : 299881

share