Μάθημα Σύνθεσης Ι του κ. Σαμαρά

15 / 10 / 2021

Οι επιτυχόντες φοτητές/τριες της κατεύθυνσης Σύνθεσης και θέλουν να ενταχθούν στο τμήμα του κ. Σαμαρά, μπορούν να παρακουθήσουν το μάθημα της Τρίτης στις 9:30.


share