Λειτουργία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών από Παρασκευή 30/10

30 / 10 / 2020

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το πρωτόκολλο του επιπέδου 4 για τον Νομό Θεσσαλονίκης, για την αποφυγή διάδοσης του COVID 19 η διδασκαλία στα ΑΕΙ γίνεται υποχρεωτικά μόνο με τηλεκπαίδευση, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να γίνονται διά ζώσης μαθήματα κατά το διάστημα αυτό. 

Όσων αφορά τις λεπτομέρειες της διδασκαλίας των επιμέρους μαθημάτων, θα γίνεται ενημέρωση από τους/τις διδάσκοντες/σουσες μέσω e-mail / ανακοινώσεων και e-learning.

Προς το παρόν, το επίπεδο αυτό θα ισχύει για 14 μέρες, δηλ. μέχρι και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, και θα αναμένουμε τις νεότερες εξελίξεις από τα αρμόδια υπουργεία.


share