“Ιστορία της μουσικής (20ος αιώνας-σήμερα)” Διδάσκουσα: Αλ. Καραμούτσιου

29 / 10 / 2021

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα “Ιστορία της μουσικής (20ος αιώνας-σήμερα)”, να εγγραφούν άμεσα στην πλατφόρμα του e learning με τη χρήση του username και κωδικού του φοιτητικού τους λογαριασμού. Έπειτα αναζητούν το μάθημα και κάνουν εύκολα αυτοεγγραφή. Στην πλατφόρμα  βρίσκονται, οι πληροφορίες διδασκόντων, η περιγραφή του μαθήματος, η βιβλιογραφία καθώς και τα ακουστικά παραδείγματα, χωρισμένα ανά ενότητα. Το διάβασμα των προτεινόμενων κειμένων καθώς και η ακρόαση των μουσικών κομματιών (ιδανικά εβδομαδιαία), κρίνονται απαραίτητα για την πετυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος.”

Ευχαριστώ πολύ,
Αλεξάνδρα Καραμούτσιου, Υποψήφια Διδακτόρισσα Τμήματος Μουσικών Σπουδών 


share