Ηλεκτρονική Μουσική: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

11 / 10 / 2021

Καλούνται *όλοι/ες* οι φοιτητές/ριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα “Δημιουργική Χρήση της Μουσικής Τεχνολογίας” να προσέλθουν στο πρώτο κοινό εισαγωγικό μάθημα που θα γίνει την Τετάρτη 13.10 στις 9πμ. Θα γίνει καταμερισμός σε τμήματα.

Αιμίλιος Καμπουρόπουλος | Δημήτρης Μαρωνίδης


share