“Ηλεκτρονική ενορχήστρωση στην εκπαιδευτική διαδικασία” (ΤΠ2002)

11 / 10 / 2021

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Ηλεκτρονική ενορχήστρωση στην εκπαιδευτική
διαδικασία» προσφέρεται στο τρέχον ΧΕ εξάμηνο από δύο διδάσκοντες παράλληλα (Γ.
Παπαδέλη, ΤΕ 15.00 – 18.00 & A. Ζαχαράκη, ΠΕ 12.00 – 15.00), περιλαμβάνει 3 ώρες
διδασκαλίας ανά εβδομάδα και μοριοδοτείται με 5 ECTS.
Το μάθημα συγκαταλέγεται στη λίστα των μαθημάτων παιδαγωγικής επάρκειας και
επάρκειας στην πληροφορική και απευθύνεται σέ όσους/ες έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία τα δύο σχετικά υποχρεωτικά μαθήματα, «Εισαγωγή στη Μουσική Πληροφορική» και «Εισαγωγή στη Μουσική Ακουστική» .
Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται:
• Η γνωριμία με τα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής ενορχήστρωσης (MIDI/audio
sequencing).
• Η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων στη χρήση αντίστοιχου λογισμικού (π.χ. Cubase,
Reaper κτλ.)
• Η γνωριμία με θεωρίες και μεθόδους σχεδιασμού διδακτικών ενοτήτων και
ανάπτυξης σχεδίων διδασκαλίας
• Η ανάπτυξη δεξιότητας στην κατασκευή ηχητικού υποστηρικτικού υλικού για τη
διδασκαλία μουσικής με τη βοήθεια λογισμικού ηλεκτρονικής ενορχήστρωσης
Αυτοεγγραφή στον ιστότοπο του μαθήματος (elearning): Λόγω των ιδιαίτερων
υγειονομικών συνθηκών, το μάθημα θα προσφέρεται δια ζώσης σε ολιγομελείς ομάδες (20 άτομα max) με τήρηση όλων των πρωτοκόλλων υγειονομικής ασφάλειας και εφόσον κριθεί αναγκαίο θα προσφέρεται και μέσω zoom εξ αποστάσεως.
Η οργάνωση των ομάδων θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του εξαμήνου μέσω του ιστότoπου του μαθήματος στο elearning. Για τον σκοπό αυτό παρακαλούμε, όσοι/ες ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το μάθημα στο εξάμηνο αυτό να κάνετε άμεσα αυτοεγγραφή στο μάθημα στο elearning για να μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή σε κάποιο τμήμα/ομάδα διδασκαλίας του μαθήματος και να λαμβάνετε συνεχείς ενημερώσεις ηλεκτρονικά.
Αναλυτικές οδηγίες για το πως θα κάνετε αυτοεγγραφή υπάρχουν εδώ:
https://elearning.auth.gr/teachers/moodleTutorialsStudents.php
Πρώτο μάθημα:
Τάξη Α’: ΤΕ 13/10, 15.00 – 18.00, φουαγιέ τμήματος (Γ. Παπαδέλης)
Τάξη Β’: ΠΕ 14/10, 12.00 – 15.00, φουαγιέ τμήματος (Α. Ζαχαράκης)
Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή στο σχετικό σύνδεσμο που έχει αναρτηθεί στο μάθημα στο elearning.
Γ. Παπαδέλης – Α. Ζαχαράκης


share