Γερμανικά Α’ εξαμήνου, συνδιδασκαλία, χειμ. εξάμηνο 2021-2022

05 / 10 / 2021

Τα μαθήματα των Γερμανικών Α΄ εξαμήνου με διδάσκουσα την κ. Ελπ. Αλεξιάδου θα γίνονται: Πέμπτη 9.30-12.30 στην αίθουσα 03, νέα πτέρυγα Φιλοσοφικής. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 14-10-2021. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να προμηθευτούν (και να έχουν στο πρώτο μάθημα) τις σημειώσεις του μαθήματος.

Οι σημειώσεις βρίσκονται: ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΑ, Μελενίκου 3.


share