Φωνητική και Ακουστική Καλλιέργεια ΙΙΙ: Δήλωση συμμετοχής στην εξέταση- τμήμα Β. Κωνσταντίνου

26 / 08 / 2020

Αγαπητοί φοιτητές,

λόγω των περιορισμών στις αίθουσες, όσοι προτίθεστε να δώσετε εξετάσεις στο μάθημα “Φωνητική και Ακουστική Καλλιέργεια ΙΙΙ” παρακαλώ να το δηλώσετε έως τις 10 Σεπτεμβρίου στο k_vasiliki@hotmail.com

*Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής θα γίνουν δύο τμήματα.

Να είστε όλοι καλά,
Κωνσταντίνου Βασιλική


share