“Φωνητική και Ακουστική Καλλιέργεια ΙΙΙ” Τμήμα Κωνσταντίνου Βασιλικής

01 / 10 / 2020

Το πρώτο μάθημα για την “Φωνητική και Ακουστική Καλλιέργεια ΙΙΙ” Τμήμα Κωνσταντίνου Βασιλικής, θα γίνει κανονικά τη Δευτέρα 05.10.2020, 6-9.


share