Εξέταση του μαθήματος: “Μορφές σονάτας: ιστορικές, αναλυτικές και αισθητικές προσεγγίσεις”

01 / 09 / 2020

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες του μαθήματος Μορφές σονάτας: ιστορικές, αναλυτικές και αισθητικές προσεγγίσεις,

Ελπίζω το καλοκαίρι να πέρασε όμορφα, ευχάριστα και ξεκούραστα!

Σχετικά με την εξέταση του μαθήματος θα ισχύσουν τα παρακάτω.
Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ την Πέμπτη 17/9/2020 στις 18.00-21.00. Τα θέματα θα σταλούν στα ιδρυματικά emails των συμμετεχόντων στις 18.00 (προσοχή: απαιτείται αποκλειστική χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού email για την αποστολή των θεμάτων και την παραλαβή των λύσεων, όπως και για την επικοινωνία με τους διδάσκοντες). Οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν εκτυπωτή για να τυπώσουν σε χαρτί τις σελίδες των θεμάτων, και scanner ή καλής ποιότητας ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/smartphone για να ψηφιοποιήσουν τις σημειωμένες σελίδες με τις λύσεις των θεμάτων, τις οποίες θα αποστείλουν μετά την λήξη της εξέτασης στον διδάσκοντα με email.

Για να μπορέσει να προγραμματιστεί σωστά η εξέταση, θα πρέπει όσοι πρόκειται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις να το δηλώσουν στέλνοντας ένα email στο kchardas@mus.auth.gr ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

Ο διδάσκων,
Κώστας Χάρδας


share