Εξέταση του μαθήματος: “Εισαγωγή στο Συμφωνικό Ρεπερτόριο”

07 / 09 / 2020

Η εξέταση του μαθήματος: “Εισαγωγή στο Συμφωνικό Ρεπερτόριο” θα γίνει εξ’αποστάσεως μέσω Zoom σε ομάδες των 6 ατόμων.

Θα τηρηθεί αλφαβητική σειρά.

Για διευκρινίσεις επικοινωνήστε με τον διδάσκοντα κ. Συμεωνίδη.


share