Εξέταση μαθήματος Αγγλικά ΙΙ (ΓΝ2003)

27 / 05 / 2021

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει με ηλεκτρονική κατάθεση εργασίας στο e-learning την Τετάρτη 9 Ιουνίου. Η εργασία  θα περιλαμβάνει μετάφραση μιας σελίδας αγγλικού κειμένου ειδικότητας στα ελληνικά. Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο από τα κείμενα που σας έχω δώσει και επεξεργασθήκαμε στα μαθήματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ή κάποιο δικό σας αρκεί να αναφέρετε την πηγή από την οποία το δανεισθήκατε.
Η διδάσκουσα
Κ. Φωτιάδου


share