Εξέταση διπλωματικών εργασιών Σεπτεμβρίου 2020

10 / 09 / 2020

Ανακοινώνεται ο κατάλογος παρουσιάσεων των διπλωματικών εργασιών Σεπτεμβρίου 2020:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15zk26hvVCUWrBA61UFYzHuHqOpWVq-rrc8jtJDzBz6Y/edit?usp=sharing

Συνημμένα μπορείτε να δείτε τις ανακοινώσεις σχετικά με τις εξετάσεις των διπλωματικών εργασιών των κ.κ.:

1. Λυκουριώτη Κωνσταντίνου

2. Δραγουμανάκη Ευαγγελίας

3. Θρασυβουλίδη Ορέστη

4. Κοσκινά Διαμαντίνας

5. Ρουσάκη Ανδρονίκης

6. Τσομπανόπουλου Χαράλαμπου

7. Κυπριανού Άντριας

8. Μποτσφάρη Αλέξανδρου

9. Ζηκοπούλου Θεοδώτας

10. Δημόπουλου Σέργιου

11. Αριστοτέλους Αριστοτέλη

12. Χριστοφορίδου Χρυσάνθης

13. Βακαλούδη Ιωάννη

14. Βλάχου Χαρίκλειας

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

Εξέταση διπλωματικής εργασίας κ. Λυκουριώτη

Είδος αρχείου: pdf273.72 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Εξέταση διπλωματικής εργασίας κ. Δραγουμανάκη

Είδος αρχείου: pdf307.42 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Εξέταση διπλωματικής εργασίας κ. Θρασυβουλίδη

Είδος αρχείου: pdf200.02 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Εξέταση διπλωματικής εργασίας κ. Κοσκινά

Είδος αρχείου: pdf192.01 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Εξέταση διπλωματικής εργασίας κ. Ρουσάκη

Είδος αρχείου: pdf138.31 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Εξέταση διπλωματικής εργασίας κ. Τσομπανόπουλου

Είδος αρχείου: pdf189.53 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Εξέταση διπλωματικής εργασίας κ. Κυπριανού

Είδος αρχείου: pdf190.37 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Εξέταση διπλωματικής εργασίας κ. Μποτσφάρη

Είδος αρχείου: pdf189.86 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Εξέταση διπλωματικής εργασίας κ. Ζηκοπούλου

Είδος αρχείου: pdf115.24 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Εξέταση διπλωματικής εργασίας κ. Δημόπουλου

Είδος αρχείου: pdf358.43 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Εξέταση διπλωματικής εργασίας κ. Αριστοτέλους

Είδος αρχείου: pdf394.45 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Εξέταση διπλωματικής εργασίας κ. Χριστοφορίδου

Είδος αρχείου: pdf190.16 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Εξέταση διπλωματικής εργασίας κ. Βακαλούδη

Είδος αρχείου: pdf275.54 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Εξέταση διπλωματικής εργασίας κ. Βλάχου

Είδος αρχείου: pdf299.41 KB

Κατεβάστε το αρχείο

share