Εξέταση διπλωματικών εργασιών Ιουνίου 2021

30 / 06 / 2021

Ανακοινώνεται ο κατάλογος παρουσιάσεων των διπλωματικών εργασιών Ιουνίου 2021: 

Συνημμένα μπορείτε να δείτε τις ανακοινώσεις σχετικά με τις εξετάσεις των διπλωματικών εργασιών των κ.κ.: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w4Tk2VbwB-1uJILZDMgaWBoqkYaUJw0r1mzZK1GR5lk/edit?usp=sharing

 1. Τουτουδάκη Γιώργου
 2. Βλάχου Δήμου
 3. Εφραιμίδου Ελένης
 4. Σωτηροπούλου Μαρίας
 5. Θεοδωρίκα Ευάγγελου
 6. Παυλίδη Θωμά
 7. Γκόβτζια Κωνσταντίνου
 8. Δίπλη Στέλλας
 9. Τσιγαρίδα Μίλτου (Χαρίκλειας)
 10. Παναγιωτίδου – Τερζοπούλου Καλλιόπης
 11. Κυρατζόγλου Περσεφόνης
 12. Χατζηπαυλίδου Καλλιόπης
 13. Αλλίαϊ Φραντσέσκας
 14. Μάκη Μελίνας-Χριστίνας
 15. Χατζηιωαννίδου Σοφίας
 16. Εμμανουήλ Ελισάβετ
 17. Τσανακτσίδου Σοφίας
 18. Κατιρτζίδου Ιωάννας
 19. Περίσογλου Έλλης
 20. Περδίκη Ιωάννη
 21. Γκαμώτσου Άγγελου
 22. Κουτουνίδη Δημοσθένη
 23. Σακελλαρίδης Αθανάσιος

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

Ανακοίνωση εξέτασης διπλωματικής εργασίας κ. Τουτουδάκη

Είδος αρχείου: pdf260.27 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Ανακοίνωση εξέτασης διπλωματικής εργασίας κ. Βλάχου

Είδος αρχείου: pdf311.10 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Ανακοίνωση εξέτασης διπλωματικής εργασίας κ. Εφραιμίδου

Είδος αρχείου: pdf109.38 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Ανακοίνωση εξέτασης διπλωματικής εργασίας κ. Σωτηροπούλου

Είδος αρχείου: pdf128.73 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Ανακοίνωση εξέτασης διπλωματικής εργασίας κ. Θεοδωρίκα

Είδος αρχείου: pdf96.09 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Ανακοίνωση εξέτασης διπλωματικής εργασίας κ. Παυλίδη

Είδος αρχείου: pdf95.60 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Ανακοίνωση εξέτασης διπλωματικής εργασίας κ. Γκόβτζια

Είδος αρχείου: pdf110.95 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Ανακοίνωση εξέτασης διπλωματικής εργασίας κ. Δίπλη

Είδος αρχείου: pdf268.51 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Ανακοίνωση εξέτασης διπλωματικής εργασίας κ. Παναγιωτίδου - Τερζοπούλου

Είδος αρχείου: pdf200.42 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Ανακοίνωση εξέτασης διπλωματικής εργασίας κ. Τσιγαρίδα

Είδος αρχείου: pdf266.58 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Ανακοίνωση εξέτασης διπλωματικής εργασίας κ. Κυρατζόγλου

Είδος αρχείου: pdf269.06 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Ανακοίνωση εξέτασης διπλωματικής εργασίας κ. Χατζηπαυλίδου

Είδος αρχείου: pdf100.65 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Ανακοίνωση εξέτασης διπλωματικής εργασίας κ. Αλλίαϊ

Είδος αρχείου: pdf131.31 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Ανακοίνωση εξέτασης διπλωματικής εργασίας κ. Μάκη

Είδος αρχείου: pdf91.53 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Ανακοίνωση εξέτασης διπλωματικής εργασίας κ. Χατζηιωαννίδου

Είδος αρχείου: pdf68.88 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Ανακοίνωση εξέτασης διπλωματικής εργασίας κ. Τσανακτσίδου

Είδος αρχείου: pdf69.81 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Ανακοίνωση εξέτασης διπλωματικής εργασίας κ. Εμμανουήλ

Είδος αρχείου: pdf91.28 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Ανακοίνωση εξέτασης διπλωματικής εργασίας κ. Κατιρτζίδου

Είδος αρχείου: pdf188.85 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Ανακοίνωση εξέτασης διπλωματικής εργασίας κ. Περίσογλου

Είδος αρχείου: pdf250.13 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Ανακοίνωση εξέτασης διπλωματικής εργασίας κ. Περδίκη

Είδος αρχείου: pdf257.08 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Ανακοίνωση εξέτασης διπλωματικής εργασίας κ. Γκαμώτσου

Είδος αρχείου: pdf190.77 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Ανακοίνωση εξέτασης διπλωματικής εργασίας κ. Κουτουνίδη

Είδος αρχείου: pdf97.32 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Ανακοίνωση εξέτασης διπλωματικής εργασίας κ. Σακελλαρίδη

Είδος αρχείου: pdf120.10 KB

Κατεβάστε το αρχείο

share