Εξετάσεις του μαθήματος: “Μουσική εκπαίδευση στην παιδική ηλικία”

28 / 01 / 2021

Λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητών/φοιτητριών που προτίθενται να εξεταστούν στο μάθημα “Μουσική εκπαίδευση στην παιδική ηλικία”, η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε δύο ημέρες: την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου.

Για τα ακριβή χρονοδιαγράμματα και την ώρα εξέτασης κάθε φοιτητή/φοιτήτριας, συμβουλευτείτε τις ανακοινώσεις στο e-learning του μαθήματος.


share