Εξετάσεις στο μάθημα: “Τέχνη και Δίκαιο και Πνευματικής Ιδιοκτησίας”

18 / 01 / 2021

Ανακοινώνουμε τον σύνδεσμο στο zoom για τις εξετάσεις στο “Τέχνη και Δίκαιο και Πνευματικής Ιδιοκτησίας” όπου θα πραγματοποιηθούν στις 11-2-2012 ώρα 6-8 μμ.. Οι εξετάσεις θα γίνουν μέσω zoom και οι ερωτήσεις θα είναι multiple choices.

https://authgr.zoom.us/j/96081396586

Οδηγίες για φοιτητές:

Είναι απαραίτητη η δυνατότητα χρήσης κάμερας και μικροφώνου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα zoom.

Προκειμένου να συνδεθείτε ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να δώσετε τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού, ως εξής: Κατά την είσοδο στο zoom επιλέγετε Sign in with SSO (όχι λογαριασμό Facebook ή Google) και ως company domain συμπληρώνετε: authgr (συνεχόμενο – μία λέξη, χωρίς τελεία). Στη συνέχεια θα κατευθυνθείτε στον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμμετοχή με ταυτοποίηση και οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας Zoom είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο:
https://it.auth.gr/el/node/4953share